Wybrane zagadnienia z prawa bankowego | Wydawnictwo Poligraf

Wybrane zagadnienia z prawa bankowego

„Wybrane zagadnienia z prawa bankowego” -Opracowanie niniejsze zawiera zbiór przemyśleń i opinii, jakie nasunęły mi się w toku wieloletniej pracy w bankach w charakterze radcy prawnego.

Część rozważań dotyczy stosunków administracyjnoprawnych, jakie zachodzą pomiędzy Komisją Nadzoru Finansowego, która sprawuje nadzór nad działalnością banków, a bankami, które temu nadzorowi podlegają.

Rozważana jest także ochrona praw podmiotowych banków i związana z tym możliwość zaskarżania orzeczeń Komisji Nadzoru Finansowego. Uwagę zwrócono także na kwestię zgodności niektórych przepisów prawa bankowego z normami prawa konstytucyjnego. Niektóre publikacje zrodziły się w następstwie sporów pomiędzy nadzorem bankowym a bankami, w kwestii stosowania prawa bankowego i interpretacji jego norm.

Zygfryd Grudziński – z zawodu radca prawny, z wieloletnią praktyką w bankach, specjalizuje się w prawie bankowym. Pełnił między innymi funkcje przewodniczącego Rady Nadzorczej Gospodarczego Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Katowicach. Przez krótki okres pełnił także funkcję zastępcy dyrektora oddziału wojewódzkiego BGŻ w Katowicach.
Aktualnie prowadzi kancelarię prawniczą. Hobby: narciarstwo, żeglarstwo, turystyka górska.

Autor: Zygfryd Grudziński(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 68
Format: 140x205
ISBN: 978-83-7856-049-4
Oprawa: Miękka
Cena: 20.00

Inne publikacje tego autora