Teksty nadobowiązkowe | Wydawnictwo Poligraf

Teksty nadobowiązkowe

R Y S Z A R D  T O M C Z Y K – ur. w 1931 r. w Radomiu. Doktor nauk humanistycznych (teatrologia), literat i krytyk literacki, artysta malarz, nauczyciel polonista i działacz kulturalny. Związany z Elblągiem od 1953 r.
Zajmuje się prozą, eseistyką oraz twórczością satyryczną. Książka „Teksty nadobowiązkowe” zawiera różnorakie utwory literackie (eseje, opowiadania, wspomnienia) z ostatnich lat w większości dotąd niepublikowane. Ze względu na wydane tu „Otrzęsiny 2” rzecz stanowi kontynuację nurtu eseistycznego autora, tematycznie związanego z życiem środowisk elbląskich. Reprezentowały go m.in. „Zadra. Kruszenie piedestału” (1996), „Nie samym chlebem” (2008), „Otrzęsiny” (2014), „Teatr elbląski w latach 1945–1975” (2016), „Teatr w Elblągu (1975–2015). Okiem recenzenta” (2016), „Gerard” (2017), 4 kolejne pozycje „Recenzji literackich”, wreszcie szkic będący wstępem do antologii pt. „Literaci elbląskiego trzydziestolecia 1989–2019”.

Autor: Tomczyk Ryszard(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 288
Format: 145x205
ISBN: 978-83-8159-334-2
Oprawa: MiÍkka
Cena: 0.00