Wspólna ojczyzna wielu narodów. Historia wybranych miejscowości Masywu Ślęży | Wydawnictwo Poligraf

Wspólna ojczyzna wielu narodów. Historia wybranych miejscowości Masywu Ślęży

Jacek Ostrowski. Rodowity sobótczanin. Studiował na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytecie Wrocławskim i w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi.

Autor sprawozdań z badań:
1.    Cechy agresywności dziewcząt nieprzystosowanych społecznie, „Opieka, Wychowanie, Terapia” 2005, nr 1/2, s. 10–16.
2.    Modyfikujący wpływ środowiska…, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 2002, t. 12–13.
3.    Modyfikujący wpływ trwałego lęku…, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 2002, t. 12–13.
4.    Wpływ siły układu nerwowego…, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1994, t. 5.
5.    Temperament i agresja u wychowanek MOW, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 1992, t. 3.
6.    Cechy temperamentalno-osobowościowe nieformalnych grup, „Roczniki Pedagogiki Specjalnej” 2002, t. 12–13.
A także licznych artykułów historycznych w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych w Polsce i we Francji.
Pracował w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Sobótce, w Przedszkolu Nr 1 w Sobótce, w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce. Obecnie zajmuje się dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Niniejsza książeczka skierowana jest przede wszystkim do turysty-miłośnika Ziemi Ślężańskiej.

Autor: Ostrowski Jacek(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 216
Format: 145x205
ISBN: 978-83-8159-210-9
Oprawa: Miękka
Cena: 34.00

Kup teraz