W obronie Europy | Wydawnictwo Poligraf

W obronie Europy

“W obronie Europy”- ,,Obszerne studium o wojnie 1920 r. czyta sie dobrze, co jest zasługą klarownej narracji. (…) Na podkreślenie zasługuje obiektywizm Autora. Wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej zostały omówione bez zbytnich uproszczeń i przemilczeń. (…) Książka ta podsumowuje, systematyzuje niejako naszą dotychczasową wiedzę na temat wojny (…) decydującej nie tylko o losach odro-dzonej Rzeczypospolitej, ale także całej cywilizowanej Europy”.

Fragment recenzji prof. J. Szczepańskiego, 2005 r.

,,Książka jest udaną monografią wojny polsko-rosyjskiej. Swoje dociekania Autor oparł na rozległej i gruntownej kwerendzie. Wykorzystał ponad tysiąc pozycji Ľródłowych i różnorodnych opracowań, opublikowanych przeważnie w Polsce i Związku Radzieckim (Rosji). W wy- starczającym stopniu uwzględnił literaturę wydaną na zachodzie Europy. (…) Na pochwałę zasługuje układ chronologiczno-problemowy pracy. Prowadzony przez Autora wykład jest logiczny, łatwo przyswajalny przez czytelnika. Także ładny język opisu dobrze służy odbiorcy książki”.

Fragment recenzji prof. M. Klimeckiego, 2005 r.

Autor: Jacek Arkadiusz Goclon(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 316
Format: 165x235
ISBN: 978-83-88330-48-3
Oprawa: Miękka
Cena: 37.00