Spowiedź esbeka | Wydawnictwo Poligraf

Spowiedź esbeka

“Spowiedź esbeka”- Autor nie zamierza z nikim polemizować ani też niczego udowadniać. Odnosi się do spraw, z którymi się zetknął i utrwalił swoje przemyślenia na temat wydarzeń, które go niepokoją i bulwersują. W połowie lat siedemdziesiątych zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału

II Komendy Stołecznej w Warszawie. Był wówczas najmłodszym naczelnikiem „dwójki” w kraju. Przepracował
w resorcie MSW wiele lat, od pierwszego dnia zajmując się problematyką kontrwywiadowczą. Teraz dowiaduje się, że działał w organizacji przestępczej i jest obywatelem drugiej kategorii. Czuje się „ściganą zwierzyną” wyjętą spod prawa.
Jego spowiedź jest pełna poglądów na wydarzenia współczesne i z przeszłości. Wiedzę czerpał z własnych doświadczeń, informacji z Internetu, książek i filmu dokumentalnego. Nie jest w stanie zagwarantować wiarygodności tych informacji, ale nie znalazł jakiejkolwiek polemiki z nimi.
Autor chętnie zapozna się z opiniami czytelników na stronie www.spowiedzesbeka.pl, na temat tej książki o ile te opinie nie będę anonimami.

Autor: Kryspin Kulmatycki(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 184
Format: 120x180
ISBN: 978-83-62752-42-3
Oprawa: Miękka
Cena: 30.00