Prawo o zgromadzeniach. Teoria i praktyka. Komentarz | Wydawnictwo Poligraf

Prawo o zgromadzeniach. Teoria i praktyka. Komentarz

Andrzej Kamiński dr nauk społecznych, oficer Policji, praktyk w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. Odpowiedzialny m.in. za policyjne przygotowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas największych imprez masowych, zawodów sportowych oraz zgromadzeń na terenie Wrocławia i powiatu wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Andrzej Osiński prawnik, emerytowany oficer Policji, były wykładowca Szkoły Policji w Słupsku. Przez wiele lat realizował zajęcia dydaktyczne z funkcjonariuszami z zakresu materialnego i procesowego prawa karnego i wykroczeń. Specjalizuje się w problematyce praktycznego stosowania prawa.

Fragmenty recenzji
„Autorzy w swej monografii słusznie definiują składniki wpływające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jest to bowiem zawsze wynik splotu szeregu okoliczności towarzyszących przebiegowi zgromadzenia, w tym poglądów osób organizujących zgromadzenie, ich stosunku do przekazywanych treści, a także nastawienia do odmiennych ocen i zapatrywań światopoglądowych” – dr Cezary Kąkol, Uniwersytet Zielonogórski.

„Prezentowane przez autorów poglądy zostały poparte wnikliwą analizą i oceną przepisów prawa oraz literatury przedmiotu. Ponadto uzupełnienie analizy prawniczej wiedzą praktyczną stanowi swoiste połączenie teorii i praktyki” – insp. dr hab. Jarosław Struniawski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Autor: Kamiński Andrzej, Osiński Andrzej(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 190
Format: 145x205
ISBN: 9788381594165
Oprawa: Miękka
Cena: 59.00

Kup teraz