Nowa Ruda: od biedaszybów do? Podziemne uwodornienie węgla kamiennego | Wydawnictwo Poligraf

Nowa Ruda: od biedaszybów do? Podziemne uwodornienie węgla kamiennego

Publikacja „Nowa Ruda: od biedaszybów do… Podziemne uwodornienie węgla kamiennego” jest tzw. II tomem przedstawiającym kontynuację dla innowacyjnej technologii węglowej dot. możliwości konwersji (przemiany) węgla w złożu na syngaz w systemie „Super Daisy Shaft” (SDS), stanowiącej przyszłość dla technologii wodorowych. Podziemne procesowanie, w tym spalanie, piroliza, zgazowanie i uwodornienie (gazyfikacja) jest faktem. Natomiast autor proponuje zapoznać czytelnika m.in. z: – strukturą paliwa kopalnego, jakim jest węgiel kamienny, – opisem procesów występujących podczas konwersji węgla in situ, – schematem konwersji dla określonych faz procesowych i algorytmem w sekwencjach czasu, – charakterystycznymi pokładami węgla o znacznej gazonośności CO2 i CH4 czekających na uwodornienie. Autorskim przesłaniem koncepcji pozyskania energii w oparciu o innowacyjny aspekt produkcji jest powrócić dosłownie do „korzeni” pewnej korelacji substratów (składników), tworzących produkty, pozostających zarazem w harmonii wobec otaczającego je środowiska. Publikacja wykazuje znamiona przedstawienia działań na rzecz „węgla i wałbrzyskich biedaszybów”, ale w ujęciu pozytywnych przemian, gdzie autor jako inicjator, a nawet okrzyknięty mianem „desydenta wałbrzyskiego” realizuje zamierzone cele. Przejawem efektu determinacji i wiary w działania jest m.in. „uzyskanie” wykształcenia wyższego na kanwie biedaszybów oraz dążenie do bycia ekspertem w branży karbochemii niekonwencjonalnej. Autor dąży do szeroko rozumianej aktywnej strefy przedsiębiorczości w ramach oryginalnego programu „Innowacyjny region”, zwłaszcza dla osób trudniących się pozyskaniem węgla kamiennego i miału węglowego, wbrew obowiązującym przepisom prawnym na terenach pokopalnianych Wałbrzycha i Nowej Rudy, na których obecnie występują biedaszyby.

Autor: Grzegorz Wałowski(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 80
Format: 172x248
ISBN: 978-83-62752-68-3
Oprawa: Miękka
Cena: 34.99