Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne | Wydawnictwo Poligraf

Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne

Oddając w ręce czytelników książkę ,,Etykiety współczesnych ideologii. Wykluczenie społeczne” spełniam pragnienie upublicznienia owoców moich dwudziestoletnich badań naukowych problematyki marginalizacji i wykluczenia społecznego. Wspomniane owoce mojej pracy badawczej to między innymi:
1.  teoria ukazująca źródła problemów przywodzących osoby, rodziny, społeczności i narody do różnych stanów marginalizacji i wykluczenia społecznego;
2.  teoria wyjaśniająca kwestię samowykluczenia się człowieka, w tym bezdomności;
3.  model teoretyczny ukazujący oraz wyjaśniający proces narodzin i etiologię mechanizmów marginalizacji i wykluczenia społecznego człowieka, rodziny, społeczności i narodu;
4.  system terapeutycznej pracy socjalnej, umożliwiający skuteczny wpływ i panowanie nad źródłami przyczyn i procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego człowieka, rodziny i społeczności;
5.  kilka zdefiniowanych pojęć.
Książka przeznaczona jest dla odbiorców zainteresowanych rozumieniem psychologicznych i systemowych oraz instytucjonalnych uwarunkowań rozwoju, życia i wszelkiego dostosowania człowieka. Zainteresowanych z powodów autotelicznych, konieczności uczenia się, wykonywanej pracy, działalności społecznej, naukowej i innej, rozumieniem siebie, innych ludzi. Zainteresowanych poznaniem źródeł deficytów i problemów, przywodzących osoby, rodziny, społeczności i całe narody do różnych stanów zmarginalizowania i wykluczenia społecznego, jak też źródeł ich zasobów, sukcesów rozwojowych i powodzenia życiowego. Szczególnie lekturę mojej książki polecam: politykom i osobom sprawującym władzę, osobom zamierzającym zakładać rodziny, rodzicom, opiekunom, pracownikom socjalnym, nauczycielom, psychologom, terapeutom, kuratorom i studentom.

KRZYSZTOF DRÓŻDŻ – urodzony 23.10.1964 roku, inż. ogrodnik, mgr nauk o rodzinie. Doświadczony nauczyciel, wychowawca środowiskowy – wolny strzelec, pracownik socjalny. Od ponad dwudziestu lat pracuje z osobami, rodzinami i społecznościami, w różnym stopniu zmarginalizowanymi i wykluczonymi. Od dwudziestu lat bada w ramach metodologii teorii ugruntowanej procesy marginalizacji i wykluczenia społecznego. Odkrył i sformułował teorie oraz model teoretyczny, ukazujące i wyjaśniające źródła
problemów, mechanizmy działania i etiologię psychospołecznych procesów przywodzących do różnych stanów zmarginalizowania i wykluczenia społecznego osoby, rodziny, społeczności i narody.

Autor: Dróżdż Krzysztof(o autorze)

Książka drukowana

Stron: 164
Format: 145x205
ISBN: 978-83-7856-447-8
Oprawa: Miekka
Cena: 35.00