Konkurs na książkę wartą wydania | Wydawnictwo Poligraf

Konkurs na książkę wartą wydania

Jest nam niezmiernie miło poinformować,
że laureatką Konkursu na książkę wartą wydania została Pani Kornelia Konowoł.

Nagrodę Główną otrzymuje za książkę pt. „Jurajskie party”.

Pragniemy podziękować wszystkim Autorom za udział w Konkursie.
Napłynęło sporo bardzo dobrych tekstów.

Z Autorami wyróżnionymi będziemy się kontaktować indywidualnie.


Jurajskie party

Co zrobić, gdy z dnia na dzień stajesz się jednostką niewygodną dla świata? Przecież nawet nie wiesz dlaczego i czym podpadłeś? A ona miała nadzieję przeżyć swoje życie po cichu. Do końca przemykać przez nie niezauważenie. By ją ukarać i dać jako przestrogę, a przy okazji całkiem nieźle na tym zarobić, rzucono ją, jak i innych do niej podobnych w sam środek dzikiego, miejskiego reality show. Bez szans na przeżycie. Oko w oko z dzikimi bestiami rodem z prehistorii, stając się atrakcją widowiska, w którym nikt nie chce brać udziału, ale tutaj już nie pytają o zdanie. Liczy się oglądalność i prawa tych, co mają pieniądze i prawdziwą władzę. Powinna była pamiętać, że nadzieja to matka głupich… na szczęście umiera ostatnia, więc jeśli się postara…


Konkurs na książkę wartą wydania

Napisałeś książkę?

Nie trzymaj jej w szafie 🙂

Tylko wydaj w Poligrafie 🙂

Niniejszym ogłaszamy Konkurs na książkę wartą wydania, który będzie trwał od 17 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

W tych dniach czekamy na Twój tekst wraz z blurbem (blurb do 1000 znaków ze spacjami). Tekst wyślij na adres: biuro@wydawnictwopoligraf.pl
W temacie wiadomości wpisz: Konkurs


Za Wikipedią:

Blurb – rekomendacja lub krótkie streszczenie utworu, umieszczane najczęściej na tylnej stronie okładki książki lub płyty DVD. Blurb zawsze „opisuje” utwór w sposób pozytywny lub nawet entuzjastyczny, gdyż z założenia ma charakter marketingowy, a nie krytycznoliteracki.

Nagrodą Główną jest bezpłatne wydanie książki w Wydawnictwie Poligraf i Pakiet Korzyści o wartości 9341 zł.

Poza Nagrodą Główną przewidujemy również wyróżnienia. Wyróżnieni Autorzy otrzymają Pakiet Korzyści o wartości 9341 zł.

Na Pakiet Korzyści składają się:

– Mailing reklamowy do ponad 25 000 najbardziej aktywnych subskrybentów Newslettera Wydawnictwa Poligraf (wartość: 6150 zł)

– Reklama banerowa książki (przez min. 2 tygodnie) w księgarni internetowej OceanKsiazek.pl (wartość: 2091 zł)

– Reklama na fanpage’u Wydawnictwa Poligraf, na Facebooku (wartość: 1100 zł)

Pakiet Korzyści przysługuje jedynie w przypadku wydania książki w Systemie Wydawniczym Fortunet, w Wydawnictwie Poligraf.

Serdecznie zapraszamy do udziału! 🙂


REGULAMIN KONKURSU „NA KSIĄŻKĘ WARTĄ WYDANIA”

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników konkursu „Na książkę wartą wydania” oraz prawa i obowiązki Organizatora Konkursu, którym jest Wydawnictwo Poligraf sp. z o.o., ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka.

2. Czas trwania Konkursu: od 17 marca 2022 roku do 31 marca 2022 roku.

3. Uczestnicy Konkursu przesyłają do Organizatora Konkursu blurby i teksty swoich książek.

4. Blurb (czyli tekst na ostatnią stronę okładki, opisujący fabułę lub inną zawartość książki i zachęcający do jej przeczytania) nie powinien przekraczać długością 1000 znaków ze spacjami.

5. Zgłoszenia tekstów będą dokonywane poprzez przesłanie ich w formie załącznika do wiadomości e-mail na adres: biuro@wydawnictwopoligraf.pl, temat wiadomości: Konkurs.

6. Nagrodą Główną jest bezpłatne wydanie książki przez Wydawnictwo Poligraf, w nakładzie min. 300 egz. (o parametrach technicznych wydania decyduje Organizator Konkursu) oraz Pakiet Korzyści o wartości 9341 zł.

7. Oprócz Nagrody Głównej, Wydawnictwo może przyznać wyróżnienia. Autorom wyróżnionych tekstów przysługuje Pakiet Korzyści o wartości 9341 zł.

8. Na Pakiet Korzyści, o którym mowa w punkcie 6 i 7 Regulaminu składają się:

– Mailing reklamowy do ponad 25 000 najbardziej aktywnych subskrybentów Newslettera Wydawnictwa Poligraf (wartość: 6150 zł)

– Reklama banerowa książki (przez min. 2 tygodnie) w Księgarni Internetowej OceanKsiazek.pl (wartość: 2091 zł)

– Reklama na fanpage’u Wydawnictwa Poligraf, na Facebooku (wartość: 1100 zł)

9. Pakiet Korzyści przysługuje jedynie w przypadku wydania książki w Systemie Wydawniczym Fortunet, w Wydawnictwie Poligraf.

10. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony w ciągu 10 dni od zakończenia Konkursu.

11. Tekstów przesłanych przez Autorów Organizator Konkursu nie zwraca. Jednocześnie Organizator Konkursu zapewnia, że nie zostaną one wykorzystane w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody Autorów.

12. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Poligraf. Wydawnictwo Poligraf zapewnia, że dane osobowe uczestników nie zostaną przekazane osobom trzecim. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

13. Brak odpowiedzi Zwycięzcy Konkursu (a także osób wyróżnionych) w terminie 10 dni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

14. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyniku, z podaniem imienia i nazwiska laureata.

15. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

16. Decyzje Organizatora Konkursu w zakresie wyłonienia Zwycięzcy (oraz przyznania wyróżnień) są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Konkurs na książkę wartą wydania