Wydawnictwo Poligraf FB

Pomagamy Autorom zaistnieć
na rynku wydawniczym
– wydamy Twoją książkę
i pomożemy Ci ją sprzedać
Nr 1 w Polsce! Ponad 500 Autorów!

Szybki kontakt: (71) 315-39-13 biuro@fortunet.eu
lub zostaw nr telefonu – oddzwonimy:

Konkurs na książkę wartą wydania

Konkurs Wydawnictwa Poligraf

Zainteresowanie „Konkursem na książkę wartą wydania” przerosło wszelkie nasze rachuby. Nawet my nie spodziewaliśmy się, że tyle książek zalega w szufladach ich Autorów. Chcielibyśmy podziękować wszystkim uczestnikom Konkursu za zaufanie i przesłanie ich do nas. 
Moi drodzy, tych prac są setki!

W związku z tym, aby być uczciwymi w stosunku do Was, od razu powiem, że możemy nie zdążyć z ich przeczytaniem i wyłonieniem zwycięzców w poszczególnych kategoriach w ciągu obiecanych w Regulaminie 2 tygodni. Dołożymy wszelkich starań, by tak się stało, ale nie chcielibyśmy, aby odbyło się to kosztem werdyktu, co do którego nie bylibyśmy przekonani, że jest sprawiedliwy.
I następna sprawa: przez nasze niedopatrzenie nie zamieściliśmy w Regulaminie informacji co do Waszej zgody na publiczne ogłoszenie wyników z podaniem imienia i nazwiska Autora. Prawo o ochronie danych osobowych jest obecnie bardzo restrykcyjne i obawiamy się, że moglibyśmy je w ten sposób naruszyć.
Dlatego wszyscy Autorzy, których prace zostaną nagrodzone, będą poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie będzie ogłoszenia zwycięzców na naszej stronie internetowej.
W wielu przypadkach konkurencja jest bardzo ostra, więc – oprócz jednego zwycięzcy w danej kategorii – będziemy przyznawać wyróżnienia. Powiadomimy o tym oczywiście zainteresowanych Autorów wyróżnionych prac.

 


 

Napisałeś książkę?

Nie trzymaj jej w szafie :)
Tylko wydaj w Poligrafie :)

Niniejszym ogłaszamy Konkurs, który będzie trwał od 23 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku. W tych dniach czekamy na Twój tekst wraz z blurbem (blurb do 1000 znaków ze spacjami). Wyślij na adres: biuro@fortunet.eu.
W temacie wiadomości napisz: Konkurs i nazwę jednej z dziesięciu poniższych kategorii, do której najbliżej Twojej książce:

Biografie
Biznes
Dla dzieci
Dla młodzieży
Fantastyka
Historia
Kryminał i sensacja
Podróże
Poezja
Poradniki

Za Wikipedią:
Blurb – rekomendacja lub krótkie streszczenie utworu, umieszczane najczęściej na tylnej stronie okładki książki lub płyty DVD. Blurb zawsze „opisuje” utwór w sposób pozytywny lub nawet entuzjastyczny, gdyż z założenia ma charakter marketingowy, a nie krytycznoliteracki.

Nagrodą jest Pakiet Korzyści o wartości 7334 zł, na który składają się:

- Mailing reklamowy do 20 000 subskrybentów Newslettera Wydawnictwa Poligraf (wartość: 3690 zł)
- Profesjonalny fanpage w serwisie Facebook, wraz z obsługą przez 3 miesiące (wartość: 1799 zł)
- Reklama banerowa książki (przez 30 dni) w księgarni internetowej OceanKsiazek.pl (wartość: 1845 zł)

Pakiet Korzyści przysługuje jedynie w przypadku wydania książki w Systemie Wydawniczym Fortunet w Wydawnictwie Poligraf.

Serdecznie zapraszamy do udziału! :)

Poniżej znajduje się szczegółowy Regulamin Konkursu:


REGULAMIN KONKURSU „NA KSIĄŻKĘ WARTĄ WYDANIA”

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników konkursu „Na książkę wartą wydania” oraz prawa i obowiązki Organizatora Konkursu, którym jest Wydawnictwo Poligraf, ul. Młyńska 38, 55-093 Brzezia Łąka.

2. Czas trwania Konkursu: 23 stycznia 2017 roku do 20 lutego 2017 roku.

3. Uczestnicy Konkursu przesyłają do Organizatora Konkursu blurby i teksty swoich książek w jednej z następujących kategorii:

Biografie
Biznes
Dla dzieci
Dla młodzieży
Fantastyka
Historia
Kryminał i sensacja
Podróże
Poezja
Poradniki

4. Blurb (czyli tekst na ostatnią stronę okładki, opisujący fabułę lub inną zawartość książki i zachęcający do jej przeczytania) nie powinien przekraczać długością 1000 znaków ze spacjami.

5. Zgłoszenia tekstów będą dokonywane poprzez przesłanie ich w formie załącznika do wiadomości e-mail na adres: biuro@fortunet.eu z tematem: Konkurs i nazwa kategorii.

6. W każdej z kategorii, o których mowa w punkcie 3, będzie przyznawana jedna nagroda główna.

7. Nagrodą jest Pakiet Korzyści o wartości 7334 zł.

8. Na Pakiet Korzyści dla autora nagrodzonej książki, który zdecyduje się wydać książkę w Wydawnictwie Poligraf w Systemie Wydawniczym Fortunet, składa się:

- Mailing reklamowy do 20 000 subskrybentów Newslettera Wydawnictwa Poligraf (wartość: 3690 zł)
- Profesjonalny fanpage w serwisie Facebook, wraz z obsługą przez 3 miesiące (wartość: 1799 zł)
- Reklama banerowa książki (przez 30 dni) w księgarni internetowej OceanKsiazek.pl (wartość: 1845 zł)

9. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieprzyznania żadnej nagrody w poszczególnych kategoriach.

10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 2 tygodni od zakończenia Konkursu.

11. Tekstów, przesłanych przez autorów, Organizator Konkursu nie zwraca. Jednocześnie Organizator Konkursu zapewnia, że nie zostaną one wykorzystane w jakikolwiek sposób bez wiedzy i zgody autorów.

12. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Administratorem Danych Osobowych uczestników Konkursu jest Wydawnictwo Poligraf. Wydawnictwo Poligraf zapewnia, że dane osobowe uczestników nie zostaną przekazane osobom trzecim. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia.

13. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu w terminie 14 dni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.

14. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.

15. Decyzje Organizatora Konkursu w zakresie wyłonienia zwycięzców są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Konkurs Wydawnictwa Poligraf